Декларация за поверителност на личните данни и политика за бисквитките на уебсайта на „ДОМОУПРАВА 01“ ЕООД приета на 31.12.2020 г.

Настоящата Декларация за поверителност на личните данни и политика за бисквитките на уебсайта на „ДОМОУПРАВА 01” ЕООД предоставя информация за начина, по който „ДОМОУПРАВА 01” ЕООД, с ЕИК 205953467, (наричан по-долу „Дружеството”) използва събраните или получените лични данни от посетителите на настоящия уебсайт: http://www.domouprava.com(наричан по-долу „Уебсайта”). В документа се описва по какъв начин можем да събираме или получаваме Вашите лични данни, видовете лични данни, които можем да събираме, как използваме, споделяме и защитаваме тези данни, продължителността на съхраняване на тези данни, Вашите права и начина, по който можете да се свържете с нас във връзка с прилаганите от нас практики за поверителност на личните данни.

 

 1. Начини за събиране на лични данни 
 1. Когато посещавате нашата интернет страница, на сървъра се запазват автоматично данни, които вашият браузър изпраща, като тип/версия на браузъра, използвана операционна система, платформа и IP-адрес. Тези данни не могат да бъдат причислени към определен човек и по този начин не позволяват идентифицирането на потребителя. Запаметяването на тези данни служи за системни и статистически цели. Свързване на тези данни с други източници на информация, чрез които данните да могат да бъдат свързани с даден човек, не се предприемат.
 2. Възможно е да използваме „бисквитки“ или сходни технологии, които събират определена информация за използването на Уебсайта, когато осъществявате достъп, разглеждате и използвате Уебсайта. „бисквитката“ представлява файл с данни, който се разполага на компютър или мобилно устройство, използвано за посещаване на уебсайтове. Не разрешаваме на трети лица да качват „бисквитки“ на Вашето устройство. За да научите повече за бисквитките и за подобни средства, които използваме, моля, прегледайте нашата Политика за бисквитки“ в раздел IX от тази Декларация.
 3. Възможно е Вие да решите да ни изпратите Ваши лични данни или друга информация чрез различните канали за връзка(представени на Уебсайта), например: електронна поща (e-mail), телефонен номер, адрес или онлайн запитвания към Дружеството.
 4. Потребителите имат възможност да посетят повечето страници на този сайт, без да разкриват самоличността си и без да предоставят информация за себе си. Въпреки това, някои от нашите интерактивни услуги изискват потребителите да се идентифицират, за да отправят онлайн запитване към нас. В тези случаи Дружеството може да поиска от потребителите да предоставят лични данни.

 

 1. Видове лични данни, които Дружеството може да събира
 2. Възможно е да събираме лични данни за Вас, когато използвате сайта ни или изберете нашите услуги. В повечето случаи изискваме личните Ви данни за целта на сключване и изпълнение на договор, да спазим законово задължение или да защитим наш законен интерес. Разбира се, при част от услугите ни, самите Вие ни предоставяте тази информация, избирайки и съгласявайки се да ни изпратите информация за себе си. Без тези данни, не бихме могли да предоставяме съответните услуги. Ако не ни предоставите данни за идентификация, не бихме могли да сключим с Вас договор за предлаганите услуги.
 3. Можем да събираме информация във връзка с Вашето използване на уебсайта, IP адреса, вида на браузъра, платформа и операционната система посредством „бисквитките“, посочени в нашата Политика за бисквитки.
 4. В допълнение към гореизложеното е възможно да събираме информация, служеща ни за връзка с Вас, като: Вашето име, адрес, електрона поща (e-mail), телефонен номер и др., посредством каналите за връзка, представени на Уебсайта. Също така е възможно доброволно да ни изпращате други Ваши данни във връзка с направените запитвания.
 5. При онлайн запитване чрез Уебсайта Дружеството може да поиска от Вас следната лична информация:
 • име;
 • електронен адрес (е-mail);
 • телефонен номер;
 • адрес;
 • друга информация за сградата предмет на запитването или за другите обитателите в нея.

 

 • Цели на обработката

 

 1. Възможно е да използваме личните ви данни, за:
 • обработка и отговор на Вашите запитвания;
 • обработка на рекламации, които получаваме във връзка с нашите услуги;
 • маркетинг и реклама;
 • осъществяване, оценяване и подобряване на фирмената ни дейност;
 • анализ и усъвършенстване на нашите услуги, уебсайтове и приложения;
 • сключване и/или изпълнение на договор;
 • установяване самоличността на клиента с цел изготвяне на оферти, проектодоговори и всички други обезпечаващи сключването и изпълнението на договора документи; както и за изготвяне на счетоводни документи, като сметка, фактура и др. за използваната услуга;
 • изпълнение на наше нормативно задължение – задължения, предвидени в Закона за счетоводството, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство; задължения за предоставяне на информация на всички държавни комисии и регулаторни органи; предоставяне на информация на органи на съдебната и изпълнителната власт.

 

 • Ако използваме данните Ви за маркетингови цели (както е описано в Декларацията за поверителност), може да възразите срещу използването им за такива цели лесно и безплатно по време на събирането им и при получаването на всяко маркетингово съобщение. Ние ще уважим молбата Ви. Няма да предоставяме данните Ви на трети лица за маркетингови цели без предварителното Ви съгласие.

 

 1. Данни, които споделяме

 

 1. Дружеството не продава, отдава под наем или търгува с Вашите лични данни.
 2. Възможно е също да разкрием информация за Вас, ако сме задължени да направим това по закон, наредба или съдебна процедура (например съдебна заповед или призовка), в отговор на искане от държавни агенции, например правоприлагащите органи, или ако считаме, че разкриването е необходимо или уместно за предотвратяване на физическо увреждане или финансови загуби, или във връзка с разследване на предполагаема или действителна незаконна дейност.
 3. Запазваме си правото да предадем личните Ви данни, в случай че продадем или прехвърлим дялове на Дружеството или активи, или част от тях (включително в случай на реорганизация, прекратяване на дейността или ликвидация).

 

 1. Защита на предоставените лични данни

 

 1. Осигуряваме надлежните технически и организационни мерки за сигурност, предназначени за защита на предоставените от Вас лични данни срещу неволно, незаконно или неразрешено използване, достъп унищожаване, загуба, промяна или разкриване.

 

 1. Продължителност на съхраняване на личните данни

 

 1. Съхраняваме личните данни колкото е необходимо за изпълнение на целите, за които са събрани.
 2. Съхраняваме прилежно цялата информация, която сме събрали за Вас и я унищожаваме в законоустановените срокове, а ако няма такива в сроковете определени от нас и след окончателно уреждане на всички наши финансови отношения. Не пазим Ваши данни безсрочно.
 3. Част от сроковете за съхранение са:

 

 • 5 години при изтичане на определените в Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на претенции;
 • 10 години по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни;
 • 5 години в случай на задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство.

 

 • Вашите права
 1. Вашите права съгласно приложимото законодателство включват:
 • право на достъп до обработваните от нас Ваши лични данни;
 • право на коригиране в случай на неточност и/или необходимост от актуализация;
 • право на изтриване или блокиране на тези лични данни;
 • правото на възражение на определени дейности за обработка на лични данни. За да можете да упражнявате тези права, трябва да изпратите писмено заявление/възражение, използвайки посочените по-долу данни за връзка.

 

 1. Освен гореизложените права, Вие имате защита и по административен и съдебен ред съгласно Регламент (ЕС 2016/679) и приложимото действащо законодателство.

 

 • Настоящата Декларация за поверителност може да бъде актуализирана периодично и без предварително известие, за да отразява промените в практиките за защита на личните данни. Ние незабавно ще поместим открояващо се известие на нашия уебсайт, за да Ви уведомим за значителни промени в Декларацията ни за поверителност, и ще укажем в горната й част датата на последната й актуализация.

 

 • СЪГЛАСИЕ
 1. Този сайт събира лични данни за обработка, използване и съхранение, които Вие доброволно сте предоставили, чрез онлайн запитванията в нашия уебсайт или другите канали за връзка с нас. В този смисъл, всяко такова действие по предоставяне на данни ще се счита за изрично съгласие за събиране, съхранение и обработка на тези данни за целите и за сроковете установени с настояща декларация.

 

 1. ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ

 

 1. Възможно е нашият сайт да използва бисквитки и сходни технологии (като пикселни маркери, уеб бийкъни, прозрачни GIF файлове, JavaScript и локално съхранение) на своите уебсайтове, софтуер и приложения. Наричаме тези бисквитки и сходни технологии просто „бисквитки“ в целия текст на настоящата политика. В Политиката се описва какво представляват бисквитките, как ги използваме и как можете да ги управлявате.
 2. С решението си да използвате този сайт, Вие се съгласявате с употребата на бисквитки, описана в настоящата Политика за бисквитки. Ако Вие или Вашият администратор сте деактивирали бисквитките, уебсайтът все още ще работи, но някои части е възможно да не функционират без тях.

 

 • Какво представляват бисквитките?Бисквитките са малки текстови файлове (обикновено съдържащи букви и цифри), които се поставят на Вашето устройство, когато посетите някой уебсайт. Те се използват на множество уебсайтове за различни цели. Може да са нужни например за функционирането на даден уебсайт или за персонализиране на работата с него. Информацията в бисквитките може да касае Вас, Вашите предпочитания или Вашето устройство за достъп до интернет (компютър, таблет или мобилно устройство). Тази информация най-често се използва, за да работи уебсайтът така, както очаквате. Обикновено информацията не може да бъде свързана лично с Вас, но може да бъде използвана за по-персонализирана употреба на световната мрежа.

 

 • Какви типове бисквитки е възможно да използваме?Бисквитките, които е възможно да използваме в нашия сайт са необходими и функционални.

 

 • Необходими бисквитки и задължителни за правилното функциониране на сайта и не могат да бъдат изключени в нашата система.
 • Функционални бисквитки позволяват на сайта ни да запомни информация, която промяна начина, по който сайтът изглежда, като: избрания от Вас потребителски език; регионът, от който сте и др. Тези бисквитки са собствени само за сайтаи не се ползват от трети страни, катоGoogleAnalytics и подобни скриптове не са имплементирани.

 

 • Ние и нашите доставчици на услуги може да използваме бисквитките за различни цели, включително:
 • за да можем ние да получаваме информация за Вашите посещения на сайтовете ни;
 • да анализираме тенденциите в посещенията Ви, за да подобряваме нашия сайт;
 • да предлагаме в нашия сайт и в сайтове на трети страни реклама, комуникации и съдържание, създадени от нас или трети страни, които отговарят на интересите Ви;
 • да запомним Вашия език, регион и други предпочитания;
 • да Ви помагаме да откриете търсената информация
 • да отчитаме колко хора и по какъв начин използват сайта ни, да поддържаме ефикасната работа на сайта ни и да разбираме своите потребители по-добре.

 

 • Кой слага бисквитките в устройството ми?Бисквитките може да бъдат поставени на устройството Ви от Дружеството, като оператор на сайта. Те се наричат бисквитки от „първа страна“. Някои бисквитки може да бъдат поставени на устройството Ви от страни, различни от Дружеството. Те се наричат бисквитки от „трети страни“. (Например: партньор на Дружеството може да постави бисквитка от „трета страна“, за да се активират услуги за онлайн чат).

 

 1. За връзка с нас.

 

 1. Ако имате някакви коментари или запитвания във връзка с настоящата Декларация за поверителност на личните данни и политика за бисквитките на Уебсайта, ако желаете да ни уведомите за промени в информацията за Вас, с която разполагаме, или да упражните своите права, моля свържете се с нас, като използвате посочените на сайта контактни форми – телефони за контакт, електронен адрес (e-mail), или на адрес:

 

 • Администратор на личните данни: „ДОМОУПРАВА 01“ ЕООД

адрес: ул. „Драма“ №26,район „Западен“,п.к.4002 Пловдив,България

еmail: http://www.domouprava.com

тел: +359 889895440, +359889895443, +359888395440

Тази декларация за поверителност е приета на 31.12.2020г.